Taleninstituut Business Talen Rotterdam BV: bedrijfsgerichte taalopleidingen sinds 1988

Herman Groenewegen heeft Taleninstituut Business Talen Rotterdam BV in 1988 opgericht. Na het doorlopen van het gymnasium (alfa) heeft hij Franse taal- en letterkunde in Leiden gestudeerd en is daarna vrij snel begonnen met het verzorgen van bedrijfsgerichte taalopleidingen.

Boek een taalcursus

“Mijn werkzaamheden bestaan uit het leiden van het instituut, het verzorgen van de marketing en reclame, het begeleiden van de docenten en het geven van taallessen Nederlands. Ook voor de selectie van de docenten ben ik verantwoordelijk. Naast kennis van zaken – minimaal een HBO-opleiding, maar bij voorkeur een universitaire achtergrond – zijn in dit vak belangrijk: een soepele menselijke instelling, een open en onbevooroordeelde houding, goed kunnen uitleggen, goed kunnen luisteren, zich willen verdiepen in de wensen van de klant, bereid zijn extra materiaal te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van de klant, en natuurlijk een vriendelijke, gezellige maar bovenal interessante gesprekspartner zijn.''

De visie van Herman Groenewegen

Waar moet een taaldocent nog meer aan voldoen?


In het eerste sollicitatiegesprek dat ik met een kandidaat afneem, wil ik me direct vanaf het begin op mijn gemak voelen bij de aankomende docent. Het idee erachter is: voel ik me goed, dan zal de klant zich tijdens de cursus ook fijn voelen. Lesgeven is toch op de eerste plaats mensenwerk. Ervaring komt met de tijd, maar een onplezierig karakter is nooit te veranderen.

Native speakers


De docenten die bij Business Talen Rotterdam BV werken, zijn vrijwel altijd native speakers. Het voordeel daarvan is, dat de gehele les gegeven wordt in de doeltaal, en de cursist de volle les bezig is in de taal die hij of zij wil leren. Daarnaast beschikt een native docent over diepgaande kennis van land en cultuur, hetgeen de cursist later tot voordeel strekt in zijn buitenlandse contacten en de interactie vergemakkelijkt.

Elke taal is te leren


Maar het leren van een vreemde taal is moeilijker naarmate de doeltaal meer afwijkt van de moedertaal. Dat kan bijvoorbeeld de grammatica zijn, maar ook de klanken, het vocabulaire, de zinsstructuren of de zinsmelodie. De uitdaging voor een docent is de moeilijke onderdelen in de taal inzichtelijk te maken voor de cursist en deze op een schijnbaar eenvoudige manier te presenteren. Voor de cursist is het vooral een kwestie van volhouden en niet opgeven. Doorzettingsvermogen is essentieel bij het leren van een vreemde taal.

Niet-taalgebonden aspecten


Bij het leren van een vreemde taal spelen vaak allerlei niet-taalgebonden aspecten mee: is een cursist van nature communicatief of juist niet, beschikt een cursist in de thuissituatie over genoeg tijd en discipline voor zelfstudie en voor het maken van huiswerk, schaamt een cursist zich om fouten te maken (fouten maken is overigens inherent aan het leren van een vreemde taal!), staat een cursist open voor aanwijzingen, heeft een cursist realistische verwachtingen ten opzichte van wat er binnen de afgesproken cursusduur aan resultaten te behalen is. Een docent moet over inlevingsvermogen beschikken en moet zich – tot op zekere hoogte – in de persoon en de achtergrond van de cursist willen verdiepen.

Regelmaat en durf


De beste studieresultaten bereikt iedereen door de lessen regelmatig – dus zonder te grote intervallen – te volgen. Ook is het beter elke dag een half uurtje te studeren dan drie uur aaneengesloten op de dag voorafgaand aan de lesdag. Daarnaast ook de taal durven gebruiken en niet bang zijn fouten te maken. Cursisten kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Het is net als schaatsen: aan de kant kan je het niet leren. Je moet het ijs op en met vallen en opstaan leer je het!

De basis leggen


Om een taal vanaf niveau 0 redelijk onder de knie te krijgen, kan men doorgaans met 75 lessen van 1,5 uur een mooie basis leggen. Toch adviseer ik beginnende cursisten meestal eerst een pakket van 25 lessen van 1,5 uur. Daarmee leggen ze een eerste basis en ervaren ze zelf hoe het leren van de nieuwe taal hen bevalt. De motivatie voor de volgende serie lessen ligt dan geheel bij henzelf en zo moet het ook zijn. Tijdens de gratis introductieles van 1,5 uur krijgt de cursist een uitstekend beeld van wat Business Talen Rotterdam BV aan kwaliteit te bieden heeft en zal de cursus later precies aan de verwachtingen voldoen!

Vraag de gratis nulmeting van 1,5 uur aan