Business Talen Rotterdam BV biedt u een taalcursus Noors op maat

De redenen waarom cursisten Noors willen leren, lopen sterk uiteen. Allereerst zijn er de cursisten die vanuit zakelijk oogpunt Noors leren. Om zich professioneel op de Noorse markt te begeven, willen zij de Noorse taal goed beheersen, zodat niets een goede communicatie in de weg staat. Daarnaast emigreert een groeiend aantal mensen naar Noorwegen, waardoor de vraag naar een professionele cursus Noors toeneemt.

Contact

Noors: onderdeel van de Germaanse taalgroep

Het Noors is net als het Deens en het Zweeds (maar niet het Fins) een Germaanse taal. Daardoor zult u veel woorden en uitdrukkingen uit het Nederlands, Engels en Duits herkennen. Uiteraard wijkt de Noorse taal op heel wat andere punten weer af, maar met een inspirerende docent, praktijkgericht materiaal, een beetje goede wil, doorzettingsvermogen en genoeg tijd voor zelfstudie zult u de Noorse taal binnen afzienbare tijd zeker onder de knie krijgen.

Cursus Noors: privéles


Bij Business Talen Rotterdam BV zijn alle cursussen op individuele basis: u krijgt dus privéles. U zult hierdoor sneller en effectiever de taal beheersen. Samen met uw eigen native docent bouwt u aan uw eigen lesprogramma: of u het Noors nu voor zakelijke dan wel privédoeleinden wilt gaan gebruiken, met de professionele begeleiding van uw privédocent en het juiste lesmateriaal zult u er zeker in slagen soepel met de Noorse taal om te gaan.

Gratis introductieles Noors


In een geheel vrijblijvende, gratis introductieles van 1,5 uur test de docent uw – eventueel – aanwezige kennis van het Noors en inventariseert uw wensen op taalgebied. Ook kunt u een selectie van het lesmateriaal Noors inzien en de opzet van de cursus Noors bespreken.

Evaluatierapport en offerte cursus Noors


De docent schrijft na afloop van de introductieles een gedetailleerd evaluatierapport dat wij samen met de offerte naar u toezenden. Daarin kunt u teruglezen wat er met u tijdens de gratis introductieles Noors besproken is. Ook geeft de docent een indicatie voor het aantal lessen, dat u nodig heeft om uw doelstellingen te bereiken. Als u zich in ons voorstel kunt vinden, hoeft u ons alleen maar te bellen en aan te geven wanneer u met de cursus Noors wilt starten.

Flexibel


Mocht u tijdens het verloop van de taalcursus Noors de nadruk op andere taalonderdelen willen leggen, of wijzigingen willen aanbrengen in de structuur van de cursus Noors, dan zal uw docent daar altijd voor openstaan en aan uw wensen tegemoet komen. Uw doel is immers ons uitgangspunt!

Minimum aantal lessen Noors

Als u bij Business Talen Rotterdam BV Noors wilt leren spreken, dan kunt u altijd starten met een lespakket van 15 taallessen van 1,5 uur. U krijgt 2 extra lessen gratis als u een pakket van 25 taallessen afneemt.