Bedrijfsgerichte taalcursussen voor professionals

Bij Business Talen Rotterdam BV kunt u taalcursussen volgen in 20 verschillende talen. De eerste les is een gratis nulmeting van 1,5 uur.

Contact

Wat krijgt u bij Business Talen Rotterdam BV?

Privélessen


Tijdens elke privé taalcursus die Business Talen Rotterdam BV verzorgt, staan uw wensen centraal. Om optimaal aan uw doelstellingen te kunnen voldoen, beschikt u tijdens de gehele cursus over uw eigen privédocent. Elke cursus die u volgt, is derhalve een maatwerkcursus. Dat wil zeggen een cursus waarbij het te gebruiken materiaal voor u op maat gemaakt is.

Gratis introductieles


Om de cursus professioneel samen te stellen, heeft de docent uiteraard gegevens van u nodig. In een gratis nulmeting van 1,5 uur test de docent uw – eventueel aanwezige – taalkennis, terwijl u zelf uw wensen en leerdoelen naar voren kunt brengen.

Inhoud van de cursus

Op basis van wat u in de gratis introductieles aangeeft te willen leren, stelt de docent de cursus samen. U kunt tijdens de cursus de nadruk leggen op de volgende onderdelen:


de mondelinge communicatie (spreek- en luistervaardigheid), grammatica, uitspraak, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, zinsstructuren, vocabulaireverwerving, staatsexamen Nt1 en Nt2, het geven van presentaties, correspondentie, het schrijven van rapporten en e-mails, taalgebruik voor aan de telefoon, internationale handel, scheepvaart, logistiek, techniek, recht, financiën, accountancy, transport, dienstverlening, industrie, etc.

Evaluatierapport


Aan de hand van de resultaten van de introductieles schrijft de docent een evaluatierapport, waarin uw diverse taalvaardigheden worden beschreven. In een bijbehorende niveautabel, volgens het Europees referentiekader oplopend van A1 naar C2, leest u eenvoudig uw instapniveau af en en geven wij het lesdoelniveau aan. Tevens brengt de docent een advies uit over het aantal lessen dat nodig is voor het bereiken van uw lesdoel. Het rapport zenden wij vervolgens naar u toe, zodat u bij aanvang van de cursus weet waar u staat en wat de doelstellingen zijn.

Effectief rendement


Natuurlijk wilt u weten welk resultaat Business Talen Rotterdam BV u kan garanderen na het doorlopen van de cursus. Bij een normale inzet zult u altijd de doelstellingen bereiken die de docent in het evaluatierapport als haalbaar heeft aangegeven. Na afloop van de cursus stelt de docent opnieuw een evaluatierapport op, waarin de eindresultaten gedetailleerd worden weergegeven. In de niveautabel leest u gemakkelijk af hoeveel treden u bent geklommen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van uw vorderingen en is het volgen van een taalcursus bij Business Talen Rotterdam BV een verantwoorde investering.

Geleide conversaties


Uitgangspunt bij alle cursussen is u zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de vreemde taal. Daartoe spreken de docenten uitsluitend in de vreemde taal en nodigen u steeds uit om te reageren. In deze geleide conversaties stemmen de docenten woorden, uitdrukkingen, grammaticale constructies en spreeksnelheid uiteraard af op het instapniveau.


U zult merken dat een dergelijke manier effect heeft: uw taaluitingen krijgen de vereiste structuur en u slaagt erin om effectief te communiceren.

Het materiaal


Het materiaal dat gebruikt wordt, is modern en bovenal praktijkgericht. In alle cursussen wordt gewerkt met de nieuwste boeken die pas na kritisch onderzoek in het leerpakket worden opgenomen. De leerstof omvat – op uw taalniveau – de belangrijkste vakterminologie. Het beheersen hiervan helpt u direct praktijkgericht te communiceren. Om de lessen gevarieerd te houden en te verlevendigen, beschikt de docent bovendien over een ruime hoeveelheid audiovisuele hulpmiddelen. Dit professionele materiaal, in combinatie met de persoonsgerichte begeleiding van uw docent, staat mede garant voor een geslaagde cursus.

Vraag nu uw gratis nulmeting aan

De taaldocenten van Business Talen Rotterdam BV

De docenten die de cursus voor u verzorgen, zijn altijd native speakers, dat wil zeggen dat zij afkomstig zijn uit het land waarvan u de taal wilt leren. Uiteraard zijn zij gekwalificeerd om les te geven en geselecteerd op grond van bewezen geschiktheid en ervaring in het geven van bedrijfsgerichte taalcursussen. Om tijdens de cursus zo goed mogelijk aan uw taalwensen te kunnen voldoen, zijn zij uiterst flexibel en zien uw doel als uitgangspunt.


Tijdens de gratis introductieles van 1,5 uur maakt u – geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting – kennis met uw taaldocent. De docent bij wie u de introductieles volgt, wordt in principe ook de docent die voor u de taaltraining gaat verzorgen.

Prijs taalcursus op aanvraag

Stuur ons een e-mail met uw wensen op taalgebied, en wij zenden u direct een offerte toe.


Minimum aantal lessen
Het minimum aantal lessen dat u bij Business Talen Rotterdam BV kunt volgen is vijftien lessen van 1,5 uur. De minimum frequentie is één les per week, maar als u een hoger tempo verlangt, kunt u zelf het aantal lessen per week bepalen.


Flexibel rooster
Een flexibel rooster behoort ook tot de mogelijkheden, als u geen vaste lesdag kunt plannen. Samen met uw docent kiest u de meest geschikte lesdag en lestijd uit.


Direct starten

Business Talen Rotterdam BV probeert wachttijden tot een minimum te beperken. Als u zich opgeeft voor een cursus, wordt u normaliter binnen twee weken geplaatst en kunt u met uw cursus starten. Het hele jaar door!

Neem vandaag nog contact op

Aftrekbaarheid, subsidie en financiering

Uiteraard zijn de bedrijfsgerichte taalcursussen die Business Talen Rotterdam BV aanbiedt, 100% fiscaal aftrekbaar. Maar er is meer: naast fiscale aftrek, bestaan er verscheidene mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Zo kunt u voor uw subsidie- of financieringsaanvraag terecht bij uw eigen branchevereniging of het UWV (voor werkzoekenden). Zo profiteert u van de bestaande stimuleringsmaatregelen en wordt elke cursus financieel nóg aantrekkelijker.