Volg een taalcursus Deens bij Business Talen Rotterdam BV

De redenen waarom cursisten Deens willen leren, lopen sterk uiteen. Allereerst zijn er de cursisten die vanuit zakelijk oogpunt Deens leren. Om zich professioneel op de Deense markt te begeven, willen zij de Deense taal goed beheersen, zodat niets een goede communicatie in de weg staat. Daarnaast emigreert een groeiend aantal mensen naar Denemarken, waardoor de vraag naar een professionele cursus Deens toeneemt.

Contact

Deens: onderdeel van de Germaanse taalgroep

Het Deens is net als het Noors en het Zweeds (maar niet het Fins) een Germaanse taal. Daardoor zult u veel woorden en uitdrukkingen uit het Nederlands, Engels en Duits herkennen. Uiteraard wijkt de Deense taal op heel wat andere punten weer af, maar met een inspirerende docent, praktijkgericht materiaal, een beetje goede wil, doorzettingsvermogen en genoeg tijd voor zelfstudie zult u de Deense taal binnen afzienbare tijd zeker onder de knie krijgen.

Privéles Deens


Bij Business Talen Rotterdam BV krijgt u privéles, wat als voordeel boven klassikaal onderwijs heeft, dat u sneller en effectiever de taal leert beheersen. Samen met uw eigen native docent bouwt u aan uw eigen lesprogramma: of u het Deens nu voor zakelijke dan wel privédoeleinden wilt gaan gebruiken, met de professionele begeleiding van uw privédocent en het juiste lesmateriaal zult u er zeker in slagen soepel met de Deense taal om te gaan.

Gratis introductieles Deens


In een geheel vrijblijvende, gratis introductieles van 1,5 uur test de docent uw – eventueel – aanwezige kennis van het Deens en inventariseert uw wensen op taalgebied. Ook kunt u een selectie van het lesmateriaal Deens inzien en de opzet van de cursus Deens bespreken.

Evaluatierapport en offerte cursus Deens


De docent schrijft na afloop van de introductieles een gedetailleerd evaluatierapport dat wij samen met de offerte naar u toezenden. Daarin kunt u teruglezen wat er met u tijdens de gratis introductieles Deens besproken is. Ook geeft de docent een indicatie voor het aantal lessen dat u nodig heeft om uw doelstellingen te bereiken. Als u zich in ons voorstel kunt vinden, hoeft u ons alleen maar te bellen en aan te geven wanneer u met de cursus Deens wilt starten.

Flexibel


Mocht u tijdens het verloop van de taalcursus Deens de nadruk op andere taalonderdelen willen leggen, of wijzigingen willen aanbrengen in de structuur van de cursus Deens, dan zal uw docent daar altijd voor openstaan en aan uw wensen tegemoet komen. Uw doel is immers ons uitgangspunt!

Minimum aantal lessen Deens

Bij Business Talen Rotterdam BV kunt u na de introductieles starten met een lespakket van 15 taallessen van 1,5 uur. U kunt ook kiezen voor een lespakket van 25 lessen. U krijgt dan 2 extra lessen gratis.