Maak u de Zweedse taal eigen met een taalcursus

De redenen waarom cursisten Zweeds willen leren, lopen sterk uiteen. Allereerst zijn er de cursisten die vanuit zakelijk oogpunt Zweeds leren. Om zich professioneel op de Zweedse markt te begeven, willen zij de Zweedse taal goed beheersen, zodat niets een goede communicatie in de weg staat. Daarnaast emigreert een groeiend aantal mensen naar Zweden, waardoor de vraag naar een professionele cursus Zweeds toeneemt. Of de redenen nu zakelijk dan wel privé zijn, om in Zweden effectief te kunnen opereren, is het goed beheersen van de Zweedse taal de sleutel tot succes.

Contact

Zweeds: onderdeel van de Germaanse taalgroep

Het Zweeds is net als het Deens en het Noors (maar niet het Fins) een Germaanse taal. Daardoor zult u veel woorden en uitdrukkingen uit het Nederlands, Engels en Duits herkennen. Uiteraard wijkt de Zweedse taal op heel wat andere punten weer af, maar met een inspirerende docent, praktijkgericht materiaal, een beetje goede wil, doorzettingsvermogen en genoeg tijd voor zelfstudie zult u de Zweedse taal binnen afzienbare tijd zeker onder de knie krijgen.

Privécursus Zweeds


Bij Business Talen Rotterdam BV zijn alle cursussen op individuele basis. U krijgt privéles waardoor u snel en effectief de taal leert beheersen. Samen met uw eigen native docent bouwt u aan uw eigen lesprogramma. Of u het Zweeds nu voor zakelijke dan wel privédoeleinden wilt gaan gebruiken, met de professionele begeleiding van uw privédocent en het juiste lesmateriaal zult u er zeker in slagen soepel met de Zweedse taal om te gaan.

Gratis introductieles Zweeds


In een geheel vrijblijvende, gratis introductieles van 1,5 uur test de docent uw – eventueel – aanwezige kennis van het Zweeds en inventariseert uw wensen op taalgebied. Ook kunt u een selectie van het lesmateriaal Zweeds inzien en de opzet van de cursus Zweeds bespreken.

Evaluatierapport en offerte cursus Zweeds


De docent schrijft na afloop van de introductieles een gedetailleerd evaluatierapport dat wij samen met de offerte naar u toezenden. Daarin kunt u teruglezen wat er met u tijdens de gratis introductieles Zweeds besproken is. Ook geeft de docent een indicatie voor het aantal lessen, dat u nodig heeft om uw doelstellingen te bereiken. Als u zich in ons voorstel kunt vinden, hoeft u ons alleen maar te bellen en aan te geven wanneer u met de cursus Zweeds wilt starten.

Flexibel


Mocht u tijdens het verloop van de taalcursus Zweeds de nadruk op andere taalonderdelen willen leggen, of wijzigingen willen aanbrengen in de structuur van de cursus Zweeds, dan zal uw docent daar altijd voor openstaan en aan uw wensen tegemoet komen. Uw doel is immers ons uitgangspunt!

Minimum aantal lessen Zweeds

Als u Zweeds wilt leren spreken, dan kunt u starten bij Business Talen Rotterdam BV met een lespakket van 15 taallessen van 1,5 uur. U krijgt 2 extra lessen gratis als u een pakket van 25 taallessen afneemt.