Taalcursus schrijfvaardigheid Nederlands

Business Talen Rotterdam BV verzorgt de taalcursus schrijfvaardigheid Nederlands. De cursist leert in deze opleiding een professionele e-mail, tekst of rapport in het Nederlands op te stellen. Ervaring in het schrijven van teksten is niet per se noodzakelijk.

Contact

Wat leert u in deze taalcursus?

De onderwerpen die tijdens de taalcursus onder andere aan bod komen zijn: grammatica, woordkeuze, lengte van zinnen, logica, tekstopbouw, zinsstructuren, passieve en actieve constructies, lengte van zinnen, alinea-indeling, signaalwoorden, verwijswoorden, vage en lege woorden, modewoorden, gebruik van de tijden, gebruik van hoofd- en bijzin, woordgeslacht, voorzetsels en voorzetselgroepen, spelling, stijlfiguren, leestekens, et cetera.

De taalcursus omvat minimaal 15 taallessen van 1,5 uur. Tijdens de gratis introductieles van 1,5 uur inventariseert de docent uw taalwensen en adviseert u graag over de inhoud, de opzet en de benodigde duur van deze taaltraining.