Een professionele taalcursus Russisch volgt u bij Business Talen Rotterdam BV

Er zijn uiteenlopende redenen waarom cursisten Russisch willen leren. Of de redenen nu zakelijk dan wel privé zijn, om effectief in Rusland te kunnen opereren is het professioneel beheersen van de Russische taal de sleutel tot succes. Zo staat niets in de weg voor een duidelijke communicatie. Daarnaast is er een groeiend aantal mensen dat geïnteresseerd is in alles wat de Russische taal en cultuur aangaat.

Contact

Russisch: onderdeel van Slavische taalgroep

Het Russisch is een Slavische taal. Daardoor zult u slechts weinig woorden en uitdrukkingen herkennen die overeenkomen met die van de West-Europese talen. Dit maakt het Russisch leren er uiteraard niet gemakkelijker op. Ook het leren van het Cyrillische schrift is voor beginners een extra studiebelasting. Russisch leren vergt dus de nodige inspanning en geduld, maar met uw eigen privédocent, praktijkgericht materiaal en genoeg tijd voor zelfstudie zult u de Russische taal absoluut onder de knie krijgen.

Privécursus Russisch


Bij Business Talen Rotterdam BV leert u Russisch op een persoonsgerichte manier: u zit niet in een klas met andere cursisten, maar u werkt samen met uw native privédocent aan uw eigen programma. Deze intensieve manier van lessen volgen staat ervoor garant dat u het Russisch binnen een kort tijdsbestek leert beheersen.

Gratis Introductieles Russisch


In een gratis introductieles van 1,5 uur test de docent uw – eventueel – aanwezige kennis van het Russisch en inventariseert uw wensen. Ook kunt u een selectie van het lesmateriaal inzien en de opzet van de cursus Russisch doorspreken.

Evaluatierapport en offerte cursus Russisch


Na afloop van de introductieles schrijft de docent een gedetailleerd evaluatierapport, dat wij samen met de offerte naar u toezenden. Daarin kunt u teruglezen wat er met u tijdens de gratis introductieles Russisch besproken is. Tevens zal de docent Russisch een advies uitbrengen voor het benodigde aantal lessen. Als u zich in ons voorstel herkent, hoeft u ons alleen maar te bellen en aan te geven wanneer u wilt starten met de cursus Russisch.

Flexibel


Mocht u tijdens het verloop van de taalcursus Russisch de nadruk willen leggen op andere taalonderdelen, of wijzigingen willen aanbrengen in de structuur van de Russische cursus, dan zal uw docent daar altijd voor open staan en aan uw wensen tegemoet komen. Uw doel is immers ons uitgangspunt!

Minimum aantal lessen Russisch

Na de gratis nulmeting van 1,5 uur kunt bij Business Talen Rotterdam BV starten met een lespakket van 15 taallessen van 1,5 uur. U krijgt 2 extra lessen gratis als u een pakket van 25 taallessen afneemt.