Cursus Nederlands


Elke cursus Nederlands bij Business Talen Rotterdam BV begint met een proefles, zodat uw docent kan zien wat uw wensen zijn op taalgebied en wat uw instapniveau is. Vervolgens werkt u met uw docent toe naar uw eigen leerdoelen. U gaat effectief met uw tijd om en u boekt in een korte tijd veel resultaat, doordat u zich kunt richten op die onderdelen van de taal die voor u belangrijk zijn.


GRATIS PROEFLES


 Waarom Nederlands leren?

Of u zich nu pas in Nederland gevestigd heeft of dat u hier al heel wat jaren woont, het goed beheersen van de Nederlandse taal zal voor u alleen maar voordelen kennen: bij het doen van boodschappen, het regelen van bankzaken, een praatje maken met de buren, het voeren van een telefoongesprek, het schrijven van een nette brief naar een instantie, etc. Op het werk verlangen werkgevers van hun medewerkers ook steeds vaker een goede beheersing van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld voor het professioneel te woord staan van klanten, het volgen van een vergadering, de omgang met collega's, het schrijven van rapporten of het doorgroeien naar een hogere functie.

 Voor ambitieuze cursisten!

Dat het Nederlands in nogal wat opzichten afwijkt van andere talen, is een van de redenen waarom het leren van het Nederlands een uitdaging is die tijd, discipline en doorzettingsvermogen van u vraagt: de zinsstructuur die vrijwel altijd anders is dan u verwacht, de onregelmatige werkwoorden, het woordje 'er' dat 8 verschillende toepassingen kent, de werkwoorden met een vast voorzetsel, de scheidbare werkwoorden, de uitspraak, de bijna oneindige woordenschat, en dan nog het feit dat de Nederlanders zich graag in beeldtaal uitdrukken, waardoor de betekenis van een woord of een zin volkomen verandert!

 Inzicht in de taal

En toch is Nederlands leren zeker geen onmogelijke opgave! Met uw eigen professionele docent die u laat zien hoe de taal opgebouwd is en waar de moeilijkheden in de taal zitten, krijgt u inzicht in de structuur van een zin en leert u waar de hobbels en de valkuilen zitten. Uiteraard krijgt u bij uw taalniveau passend materiaal, waarmee u uw basis elke dag verstevigt en uw taalkennis structureel meer vorm krijgt. Natuurlijk zult u zelf ook hard moeten werken tijdens de cursus. Maar met een goede inzet, wilskracht, voldoende tijd voor zelfstudie en het bewust integreren in uw Nederlandse taalomgeving, zult u de taal zeker machtig worden!

 De docenten Nederlands

Tijdens uw cursus Nederlands beschikt u over uw eigen docent. Deze is gekwalificeerd om les te geven en ervaren in het duidelijk overbrengen van de lesstof. De docent zal u steeds begeleiden en van studieadviezen voorzien, zodat u een optimaal rendement uit de cursus haalt. Tevens is uw docent een interessante gesprekspartner: hij is in staat over veel onderwerpen mee te praten en u tegelijkertijd te corrigeren, nieuw vocabulaire aan te dragen, grammaticale onderdelen gedoseerd over te brengen, de uitspraak te verbeteren, etc. Het lesmateriaal dat de docent voor u kiest, is altijd praktisch en bevat veel oefeningen, zodat u zich de taal stap voor stap eigen maakt.


 Aantal lessen


De verplichte minimumafname voor elke cursus is 15 taallessen van 1,5 uur. Bij afname van 25 taallessen krijgt u 2 extra lessen gratis.


 Gratis introductieles Nederlands

In een gratis introductieles van 1,5 uur die voorafgaat aan elke cursus, test de docent uw huidige kennis van het Nederlands en inventariseert uw wensen op taalgebied. Ook kunt u een selectie van het lesmateriaal inzien en de opzet van de cursus Nederlands bespreken.

 Evaluatierapport en offerte cursus Nederlands

Na afloop van de introductieles maakt de docent een gedetailleerd evaluatierapport dat wij u samen met de offerte toezenden. Daarin kunt u teruglezen wat er met u tijdens de gratis introductieles Nederlands besproken is. Ook geeft de docent Nederlands een indicatie van het aantal lessen dat u nodig heeft om uw doelstellingen te bereiken. Als u zich in ons voorstel kunt vinden, hoeft u ons alleen maar te bellen en aan te geven wanneer u wilt starten met de cursus. Mocht u tijdens het verloop van de taalcursus Nederlands de nadruk op andere taalonderdelen willen leggen of wijzigingen willen aanbrengen in de opzet van de cursus, dan zal uw docent daar altijd voor open staan en tegemoetkomen aan uw wensen. Uw doel vormt immers het uitgangspunt van de taaltrainers.