Een intensieve taalcursus volgen bij Business Talen Rotterdam BV

Wellicht is het nuttig voor u om te weten dat 90% van de cursisten kiest voor een gespreide cursus en 1 les per week volgt. Business Talen Rotterdam BV biedt u echter ook de mogelijkheid een zogenaamde intensieve taaltraining te volgen, ook wel spoedcursus of crash course genaamd. Een volledige intensieve taaltraining omvat 20 lessen van 1,5 uur per week.

Contact

Semi-intensieve taalcursus als alternatief

Een spoedcursus is een zwaar programma, waarbij veel van de cursist wordt gevraagd. In de gratis introductieles die aan elke cursus voorafgaat, bekijken wij graag samen met u of een dergelijk programma zinvol voor u is of niet. Een semi-intensieve cursus biedt veelal een goed alternatief. Het einddoel moet immers zijn dat u na afloop van uw cursus uw kennis van de taal op een verantwoorde wijze heeft vergroot en een goed inzicht in de taal heeft gekregen.

Taalcursus op maat

Als u speciale wensen heeft op taalgebied, kan Business Talen Rotterdam BV u eveneens van dienst zijn. U spreekt de taal bijvoorbeeld op een gevorderd niveau, maar om een professionele presentatie voor te bereiden, mist u net de benodigde specifieke kennis of vaardigheid. Of u moet regelmatig rapporten opstellen, maar u kunt uw ideeën niet precies verwoorden zoals u dat wilt. Ook in dit soort situaties zijn de taaldocenten door hun ervaring, creativiteit en specialistische taalkennis altijd in staat, u de helpende hand te bieden. Een dergelijke taalcursus heeft geen vast stramien maar wordt – in samenspraak met u – op maat gesneden. U bouwt dus samen met uw taaldocent elke les verder aan uw eigen lesprogramma.


Tijdens de gratis introductieles van 1,5 uur inventariseert de docent uw taalwensen en denkt samen met u na over de inhoud, de opzet en de benodigde duur van de taaltraining.

Minimale lesafname

De lesafname voor groepscursussen op locatie bedraagt minimaal 15 lessen van 2 uur.


Om de cursus succesvol te laten verlopen, moet de lesruimte van uw bedrijf uitgerust zijn met een aantal basisattributen. Voor meer informatie hierover neemt u contact op.