Investeer in een taalcursus Indonesisch (Bahasa Indonesia)

De redenen waarom cursisten Indonesisch (Bahasa Indonesia) willen leren zijn uiteenlopend. Er zijn cursisten die vanuit zakelijk oogpunt Indonesisch willen leren, om zich professioneel op de Indonesische markt te begeven. Een goede kennis van de Indonesische taal draagt hieraan bij. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die geïnteresseerd zijn in alles wat met Indonesië te maken heeft: de geschiedenis, cultuur, kunst, muziek, architectuur en de rijk gevarieerde keuken. Dit stimuleert de vraag naar een professionele cursus Indonesisch.

Contact

Indonesisch: Austronesische taalgroep

Het Indonesisch is de officiële taal van Indonesië en een van de werktalen van Oost-Timor. Het Indonesisch is een zogenaamde Austronesische taal en is verwant aan de meeste talen van de Filipijnen, Maleisië en Oceanië, aan een aantal talen van bergvolkeren in Cambodja en Vietnam, aan de oorspronkelijke talen van Taiwan, en aan de zogenaamde Malagasitalen van Madagaskar. Het Indonesisch is niet moeilijk om te leren: met begeleiding van uw eigen privédocent, inspirerend materiaal en genoeg tijd voor zelfstudie zult u er zeker in slagen, de Indonesische taal onder de knie te krijgen.

Privéles Indonesisch


Bij Business Talen Rotterdam BV zijn alle cursussen op individuele basis: u krijgt dus privéles, wat als voordeel boven klassikaal onderwijs heeft, dat u snel en gericht de taal leert beheersen. Samen met uw eigen ervaren docent bouwt u aan uw eigen lesprogramma: of u het Indonesisch nu voor zakelijke dan wel privédoeleinden wilt gaan gebruiken, met de professionele begeleiding van uw privédocent en het prettige lesmateriaal zult u er zeker in slagen soepel met de Indonesische taal om te gaan.

Gratis introductieles Indonesisch


In een geheel vrijblijvende, gratis introductieles van 1,5 uur test de docent Indonesisch uw – eventueel – aanwezige kennis van de taal en inventariseert uw wensen op taalgebied. U kunt ook een selectie van het lesmateriaal Indonesisch inzien en de opzet van de cursus Indonesisch bespreken.

Evaluatierapport en offerte cursus Indonesisch


De docent schrijft na afloop van de introductieles een gedetailleerd evaluatierapport dat wij samen met de offerte naar u toezenden. Daarin kunt u teruglezen wat er met u tijdens de gratis introductieles Indonesisch besproken is. Ook geeft de docent een indicatie voor het aantal lessen, dat benodigd is om uw doelstellingen te bereiken. Als u zich volledig in ons voorstel kunt vinden, hoeft u ons alleen maar te bellen en aan te geven wanneer u met de cursus Indonesisch wilt starten.

Flexibel


Mocht u tijdens het verloop van de taalcursus Indonesisch de nadruk op andere taalonderdelen willen leggen, of wijzigingen willen aanbrengen in de structuur van de cursus Indonesisch, dan zal uw docent daar altijd voor openstaan en aan uw wensen tegemoet komen. Uw doel is immers het uitgangspunt van de taaldocent Indonesisch!

Lespakketten Indonesisch

Bij Business Talen Rotterdam BV kunt u beginnen met een lespakket dat bestaat uit 15 taallessen van 1,5 uur. Kiest u voor een lespakket bestaande uit 25 taallessen, dan krijgt u 2 extra lessen gratis.