Volg een privécursus Japans (Nihongo)

De redenen waarom cursisten Japans (Nihongo) willen leren, lopen sterk uiteen. Allereerst zijn er de cursisten die vanuit zakelijk oogpunt Japans willen leren. Om zich professioneel op de Japanse markt te begeven, willen zij een goede kennis van het Japans hebben, zodat niets een goede communicatie in de weg staat. Daarnaast is er een groeiend aantal mensen geïnteresseerd in alles wat met Japan te maken heeft: de geschiedenis van het land, cultuur, kunst en architectuur. Dit stimuleert de vraag naar een professionele cursus Japans. Of de redenen nu zakelijk dan wel privé zijn, om in Japan effectief te kunnen opereren, is het goed beheersen van de Japanse taal de sleutel tot succes.

Contact

Japans: overeenkomsten met de Altaïsche taalgroep

Het Japans kent geen duidelijke relatie met andere talen. De Japanse grammatica vertoont nog de meeste overeenkomst met die van de zogenaamde Altaïsche taalgroep. Hoewel dit niet zeker is, denken taalkundigen dat het Japans een al heel vroeg afgesplitst lid is van deze groep of verwant is aan het Koreaans. Japans leren vergt dus de nodige inspanning en geduld, maar met uw eigen ervaren native docent, inspirerend materiaal en genoeg tijd voor zelfstudie zult u erin slagen, de Japanse taal onder de knie te krijgen.

Individuele cursus Japans


Bij Business Talen Rotterdam BV zijn alle cursussen op individuele basis: u krijgt dus privéles, wat als voordeel boven klassikaal onderwijs heeft, dat u snel en gericht de taal leert beheersen. Samen met uw eigen ervaren docent bouwt u aan uw eigen lesprogramma: of u het Japans nu voor zakelijke dan wel privédoeleinden wilt gaan gebruiken, met de professionele begeleiding van uw privédocent en het prettige lesmateriaal zult u er zeker in slagen soepel met de Japanse taal om te gaan.

Gratis introductieles Japans


In een geheel vrijblijvende, gratis introductieles van 1,5 uur test de docent Japans uw – eventueel – aanwezige kennis van de taal en inventariseert uw wensen op taalgebied. U kunt ook een selectie van het lesmateriaal Japans inzien en de opzet van de cursus Japans bespreken.

Evaluatierapport en offerte cursus Japans


De docent schrijft na afloop van de introductieles een gedetailleerd evaluatierapport dat wij samen met de offerte naar u toezenden. Daarin kunt u teruglezen wat er met u tijdens de gratis introductieles Japans besproken is. Ook geeft de docent een indicatie voor het aantal lessen, dat benodigd is om uw doelstellingen te bereiken. Als u zich volledig in ons voorstel kunt vinden, hoeft u ons alleen maar te bellen en aan te geven wanneer u met de cursus Japans wilt starten.

Flexibel


Mocht u tijdens het verloop van de taalcursus Japans de nadruk op andere taalonderdelen willen leggen, of wijzigingen willen aanbrengen in de structuur van de cursus Japans, dan zal uw docent daar altijd voor openstaan en aan uw wensen tegemoet komen. Uw doel is immers het uitgangspunt van de taaldocent Japans!

Lespakketten Japans

Bij Business Talen Rotterdam BV kunt u beginnen met een lespakket dat bestaat uit 15 taallessen van 1,5 uur. Kiest u voor een lespakket bestaande uit 25 taallessen, dan krijgt u 2 extra lessen gratis.