Leer Fins bij ons gerenommeerde taalinstituut in Capelle aan den IJssel

Er zijn verschillende redenen waarom cursisten Fins willen leren. Allereerst zijn er de cursisten die vanuit zakelijk oogpunt Fins leren. Om zich professioneel op de Finse markt te begeven, willen zij de Finse taal goed beheersen, zodat niets een goede communicatie in de weg staat. Daarnaast emigreert een groeiend aantal mensen naar Finland, waardoor de vraag naar een professionele cursus Fins toeneemt. Of de redenen nu zakelijk dan wel privé zijn, om in Finland effectief te kunnen opereren, is het professioneel beheersen van de Finse taal de sleutel tot succes.

Contact

Fins-Oegrische taalgroep

Het Fins is geen Germaanse taal, maar behoort tot de zogenaamde Fins-Oegrische taalgroep. Daardoor heeft het Fins geen gelijkenis met woorden en uitdrukkingen uit het Nederlands, Engels of Duits. De Finse taal wijkt dus op heel wat punten af van de talen waarmee u waarschijnlijk vertrouwd bent. Echter, met een inspirerende docent, praktijkgericht materiaal, een beetje goede wil, doorzettingsvermogen en genoeg tijd voor zelfstudie zult u de Finse taal binnen afzienbare tijd zeker onder de knie krijgen.

Privéles Fins


Bij Business Talen Rotterdam BV zijn alle cursussen op individuele basis. U leert snel en effectief de taal te beheersen. Samen met uw eigen native docent bouwt u aan uw eigen lesprogramma: of u het Fins nu voor zakelijke dan wel privédoeleinden wilt gaan gebruiken, met de professionele begeleiding van uw privédocent en het juiste lesmateriaal zult u er zeker in slagen soepel met de Finse taal om te gaan.

Gratis introductieles Fins


In een geheel vrijblijvende, gratis introductieles van 1,5 uur test de docent uw – eventueel – aanwezige kennis van het Fins en inventariseert uw wensen op taalgebied. U kunt ook een selectie van het lesmateriaal Fins inzien en de opzet van de cursus Fins bespreken.

Evaluatierapport en offerte cursus Fins


De docent schrijft na afloop van de introductieles een gedetailleerd evaluatierapport dat wij samen met de offerte naar u toezenden. Daarin kunt u teruglezen wat er met u tijdens de gratis introductieles Fins besproken is. Ook geeft de docent een indicatie voor het aantal lessen dat u nodig heeft om uw doelstellingen te bereiken. Als u zich in ons voorstel kunt vinden, hoeft u ons alleen maar te bellen en aan te geven wanneer u met de cursus Fins wilt starten.

Flexibel


Mocht u tijdens het verloop van de taalcursus Fins de nadruk op andere taalonderdelen willen leggen, of wijzigingen willen aanbrengen in de structuur van de cursus Fins, dan zal uw docent daar altijd voor openstaan en aan uw wensen tegemoet komen. Uw doel is immers ons uitgangspunt!

Minimum aantal lessen Fins

U begint bij Business Talen Rotterdam BV met een lespakket van 15 taallessen van 1,5 uur. U krijgt 2 extra lessen gratis als u een pakket van 25 taallessen afneemt.