Volg een taalcursus voor het inburgeringsexamen, staatsexamen B1 of B2

Contact

Een goede voorbereiding en begeleiding

Nieuwkomers in Nederland van buiten de EU zijn verplicht het inburgeringsexamen af te leggen. Business Talen Rotterdam BV helpt iedereen die graag wil toewerken naar dit examen.


Het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal’ is in het leven geroepen om de taalvaardigheid te toetsen van diegenen die een volledig in het Nederlands gegeven opleiding willen gaan volgen op MBO (NT2 niveau 1 vereist), HBO- of universitair niveau (NT2 niveau 2 vereist). Heeft u echter niét de intentie een dergelijke opleiding te gaan volgen, maar stelt het bedrijf waar u werkt eisen aan uw taalvaardigheid? Ook dan kunt u zich op het officiële NT2-examen voorbereiden en het examen afleggen. Maar ook als u gewoon voor uzelf wilt weten op welk niveau uw taalvaardigheid zich bevindt, kunt u zich inschrijven voor het examen.

Als u zich goed wilt voorbereiden op het afleggen van het officiële inburgeringsexamen of het staatsexamen NT1 of NT2, dan bent u van harte welkom bij Business Talen Rotterdam. De docenten Nederlands begeleiden u graag bij de vier onderdelen die deel uitmaken van het examen: spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid. Mocht u eventueel al deelcertificaten hebben behaald, dan kunt u zich richten op die onderdelen waarvoor u nog examen moet doen. 

Privéles


De taalcursussen inburgering en staatsexamen NT1 en NT2 zijn op privébasis of te volgen in kleine groepen. De persoonlijke benadering garandeert uitstekende resultaten en een zeer hoog slagingspercentage. Elke taalcursus omvat minimaal 15 taallessen van 1,5 uur. Tijdens de gratis introductieles van 1,5 uur maakt de docent een inschatting van uw taalniveau en adviseert u graag over de opzet en de benodigde duur van deze taaltraining.

Gratis introductieles volgen

Inburgeringsexamen in Nederland

Als u een eerste basis wilt leggen in de Nederlandse taal en kennis wilt opbouwen van de Nederlandse cultuur en samenleving, dan bent u bij Business Talen Rotterdam BV aan het juiste adres. Met uw eigen privédocent doorloopt u stap voor stap de lesstof die benodigd is om het inburgeringsexamen succesvol af te leggen. Aan de cursus gaat een gratis introductieles van 1,5 uur vooraf.

Offerte aanvragen